Bc. Lucie Zajíčková

Diplomová práce

Radní protokol města Kroměříže z roku 1665 (-1682), Regestová edice

The Council Record of Kroměříž from the Year 1665 (-1682). The Edition of Abstracts.
Anotace:
Diplomová práce edičně zpřístupňuje Radní protokol města Kroměříže z roku 1665 (-1682). K edici je vytvořen jmenný a místní rejstřík. V úvodní kapitole je stručný historický vývoj města. Následuje charakteristika pramene, ediční zásady a samotná edice.
Abstract:
The Magister´s thesis exposes edition The Council Record of Kroměříž from the Year 1665 (-1682). The edition contains names and locals index. In the first part is discribed concisely the historical development of the town. Afterwards there is characteristic The Council Record, edition principles and the edition.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivana Musilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta