Bc. Daniel Fukala

Diplomová práce

Tatranské inspirace v polské literatuře (v obdobích od osvícenství do neoromantismu)

The Tatras as an inspiration for polish literature (in the ages from Enlightenment to neo-romanticism)
Anotace:
Cílem mé práce bylo zmapovat díla polské literatury věnované Tatrám od doby osvícenství po období Mladého Polska. Pokusil jsem se najít prameny fascinace tímto územím, které až do roku 1815, kdy vyšla práce Stanisława Staszice O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski, bylo pro polskou veřejnost zcela neznámé. Podrobněji jsem také analyzoval dílo vrcholného básníka období pozitivismu Adama …více
Abstract:
This work is focused on the main Tatras inspirations in polish literature in the ages from Enlightenment, when the book of Stanisław Staszic O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski is out, to neo-romanticism. I have analyzed the works of the most significant poet of the age of positivism Adam Asnyk and his two „followers“ in the next period neo-romanticism – Kazimierz Przerwa Tetmajer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ludvík Štěpán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta