Prince Owusu Boadi

Bachelor's thesis

Determinats of profitability of commercial banks: evidence from Ghana

Determinanty ziskovosti komerčních bank: Důkazy z Ghany
Abstract:
Studie zkoumala faktory, které určují ziskovost sedmi (7) komerčních bank uvedených na skladu cenných papírů v Ghaně (GSE) obdobi studie od roku 2008 do 2017. Příkladem bylo sedm bank, které se skládaly ze čtyř (4) místních a tří (3) zahraničních bank. Existovaly dvě závislé proměnné, zejména proměnné rentability, jmenovitě návratnost aktiv (ROA) a návratnost vlastního kapitálu (ROE). Existovaly také …more
Abstract:
The study examined the factors that determines the profitability of seven (7) commercial banks listed on the Ghana Stock Exchange (GSE) covering the period 2008-2017. The sample which was seven banks consists of four (4) local and three (3) foreign banks. There were two dependent variables notably profitability variables namely Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE). There were also two …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Širůček, Ph.D.
  • Reader: Jana Laštůvková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management