Bc. Jakub Alt

Bakalářská práce

Návrh implementace prvků gamifikace do portálů pro tvorbu a sdílení edukačních videí

Design implementation elements of gamification to the portals for the creation and sharing of educational videos
Anotace:
Bakalářská práce „Návrh implementace prvků gamifikace do portálů pro tvorbu a sdílení edukačních videí“ se zaobírá edukačními (vzdělávacími) videi a portály, které umožňují edukační videa ostatním uživatelům a jejich následným zefektivněním pomocí gamifikačních prvků. Jsou zde definované základní pojmy týkající se gamifikace a edukačních videí, jako vzdělávání, e-learning či blended learning. Dále …více
Abstract:
Bachelor thesis "Design implementation gamification elements into the portals for creating and sharing educational videos" deals with educational video and portals that enable educational videos to other users and their subsequent streamlining using gamification elements. There are defined the basic concepts related to gamification and educational videos, such as education, e-learning or blended learning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jan Zikuška

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta