Ing. Blanka Svobodová

Diplomová práce

Tvorba programu komunikace se zákazníkem ve společnosti STOMIX Hodonín s.r.o.a jeho realizace

Creation of Programme for Communication with the Customer at Company STOMIX spol. s. r. o. (a Limited Liability Company) and its Performance
Anotace:
Diplomová práce hodnotí úroveň komunikace se zákazníkem ve společnosti STOMIX Hodonín s.r.o. a jeho realizaci. Na základě analýzy stávající situace navrhuje změny společnosti s cílem vyššího zisku a kvality služeb poskytovaných zákazníkovi.
Abstract:
The Diploma Thesis evaluates the level of communication between the customer and the Company STOMIX Hodonín s.r.o. (a Limited Liability Company) and its performance. On the basis of the analysis focusing on the current situation I propose changes to the Company aiming at the achievement of higher profit as well as a higher quality of service provided to the customer.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: Ing. Petr Šupler
  • Oponent: doc. Ing. Josef Dobřický, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting