Theses 

Psychologické a sociologické aspekty působení elektronických médií, vliv na životní styl a hodnotové a postojové orientace – Bc. Anastasiya Tretyakova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Anastasiya Tretyakova

Diplomová práce

Psychologické a sociologické aspekty působení elektronických médií, vliv na životní styl a hodnotové a postojové orientace

Psychological and sociological aspects of electronic media exposure, impact on lifestyle and values and attitudes orientation

Anotace: V této diplomové práce je rozebrána problematika působení elektronických médií na životní styl a hodnotové a postojové orientace z psychologického a sociálního hlediska. Hlavním cílem práce je zjistit jak působí moderní media na život mladého jednotlivce ve společnosti, jaké jsou klady a zápory tohoto působení, a jaké místo máji media v životě moderní mládeže. Teoretická část zahrnuje popis jednotlivých médií, jejích vliv na globalizační kulturu a hodnoty. Dále charakterizovaný současné generaci a adolescenti, a vliv médií na nich. Praktická část je věnována analýze průzkumu, který je prováděn pomocí dotazníkového šetření za účelem této práce.

Abstract: The thesis deals with and analyses the problems arising from electronic media impact on lifestyle, development of people’s mind, values, and attitudes and those from a psychological and sociological perspective. The main objective of this thesis is to find out how and to what extent modern media influence young individuals in societies, what the pros and cons of those impacts are, and what position media take in the lives of youth in the modern world. The theoretical part hereof describes individual media and their impact on cultural globalization and values. It also describes and characterizes the current generation including the adolescent age group, and how they perceive individual media. The practical part hereof presents analysis of the survey conducted by means of questionnaires created for the purposes of this study.

Klíčová slova: Adolescence, generace X, generace Y, generace Z, globalizace, hodnoty, kultura, média, mládež, culture, Generation X, Generation Y, Generation Z, globalization, values, youth

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 04:49, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz