Bc. Martina Cvinčeková

Master's thesis

Windows malware detection using malware visualisation

Windows malware detection using malware visualisation
Abstract:
Táto práca skúma techniky malware detekcie založené na jeho vizuálnej reprezentácii vo forme čierno-bielych obrázkov. Okrem toho, táto práca porovnáva efektivitu tohto postupu so štandardnejšou metódou, ktorá na klasifikáciu využíva zvolenú množinu charakteristických znakov. Celkovo sa práca skladá zo štyroch hlavných blokov. Prvá časť opisuje techniky na detekciu malware a rolu algoritmov strojového …more
Abstract:
This thesis explores the technique of detecting malware based on its visual representation in the form of grey-scale images. Furthermore, it compares the efficiency of this approach with a more standard method of classification by using a selected set of features. Overall, the thesis consists of four main blocks. The first part describes the malware detection techniques together with the role of machine …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2020
  • Supervisor: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Karolína Dočkalová Burská

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky