Bc. Radek Skopal

Diplomová práce

Podnikatelský záměr na založení kavárny s výběrovou kávou

The business plan for coffee shop focused on specialty coffee
Anotace:
Diplomová práce se věnuje projektu založení kavárny. V teoretické části byli informace získávaný z odborné literatury, jenž podpořily v konečném důsledku problematiku spojenou s podnikáním. Druhá část se věnuje vnitřní a vnější analýze, byla provedena PEST analýza na potřebnou lokaci našeho podnikání. Další analýza se soustředí na konkurenci. V poslední části byl realizován dotazníkový průzkum, který …více
Abstract:
The master thesis is focused on opening of cafe. The theoretical part is based on information from expert literature which supported problematic of business. In second part you can find information about internal and external analysis, I made also PEST analysis which is focused on current location of our café. Other analysis is focus on competition. The last part of second part is about marketing research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zbyněk Vinš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze