Bc. Vendula Ema Jankechová

Master's thesis

Role výchovného poradce na vybraných brněnských ZŠ

The role of the educational counsellor on selected elementary schools in Brno
Abstract:
Diplomová práce zpracovává problematiku výchovného poradenství na základních školách, zaměřuje se na osobnost výchovného poradce ve vztahu k jeho profesi a zjišťuje jakým způsobem je vnímán z pohledu samotných žáků. Hlavním účelem práce je rozbor a srovnání vnímání jeho profese ze strany žáků a poradců samotných na základě dotazníkového šetření s žáky a přímých rozhovorů s výchovnými poradci. Teoretická …more
Abstract:
Presented master thesis analyzes the way how the school counsellor is perceived by pupils and how the counsellors perceive their role themselves. The goal of this thesis is to compare two sides of the opinions about their role collected via interviews with counsellors and via questionnaires completed by pupils. The thesis focuses on four different elementary schools where data were collected. Theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
  • Reader: Mgr. Radek Pospíšil

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in French Language

Theses on a related topic

All theses