Bc. Vendula Ema Jankechová

Master's thesis

Role výchovného poradce na vybraných brněnských ZŠ

The role of the educational counsellor on selected elementary schools in Brno
Anotácia:
Diplomová práce zpracovává problematiku výchovného poradenství na základních školách, zaměřuje se na osobnost výchovného poradce ve vztahu k jeho profesi a zjišťuje jakým způsobem je vnímán z pohledu samotných žáků. Hlavním účelem práce je rozbor a srovnání vnímání jeho profese ze strany žáků a poradců samotných na základě dotazníkového šetření s žáky a přímých rozhovorů s výchovnými poradci. Teoretická …viac
Abstract:
Presented master thesis analyzes the way how the school counsellor is perceived by pupils and how the counsellors perceive their role themselves. The goal of this thesis is to compare two sides of the opinions about their role collected via interviews with counsellors and via questionnaires completed by pupils. The thesis focuses on four different elementary schools where data were collected. Theoretical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedúci: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
  • Oponent: Mgr. Radek Pospíšil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in French Language

Práce na příbuzné téma

Všechny práce