Bc. Miroslav Hodina

Diplomová práce

Finanční krize na realitním trhu v Českých Budějovicích

Financial Crisis in the Real Estate Market in České Budějovice
Anotace:
Anotace práce Jméno a příjmení autora: Hodina Miroslav Instituce: Bankovní institut vysoká škola, a.s., Praha Název díla: Finanční krize a její vliv na realitní trh v Českých Budějovicích Název díla v anglickém jazyce: Financial crisic in the real estate market in České Budějovice Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D. Počet stran: 64 Počet příloh: 4 Počet titulů bibliografie: 6 Klíčová slova: Finanční …více
Abstract:
Annotation work Name and surname: Miroslav Hour Institutions: Banking Institute / College as, Prague Title of work: The financial crisis and its impact on the real estate market in the Czech Budejovice Title of works in English: Financial crisic in the real estate market in Czech Budejovice Supervisor: Ing. Peter Ort, Ph.D. Number of pages: 64 Number of attachments: 4 Number of titles bibliography …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Oponent: Ing. arch. Vladimír Brož

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS