Theses 

The Competitiveness of China in the 21st Century: Analysing China's Human Capital – Markéta Dvořáková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Markéta Dvořáková

Master's thesis

The Competitiveness of China in the 21st Century: Analysing China's Human Capital

Konkurenceschopnost Číny ve 21. století: Analýza čínského lidského kapitálu

Abstract: Diplomová práce si klade za cíl prozkoumat, jak se změnila konkurenceschopnost Číny ve 21. století se zaměřením na lidský kapitál jako jeden z klíčových výrobních faktorů, který rozsáhle podporuje rozvoj konkurenční výhody. První kapitola staví teoretický rámec pro výzkumnou část diplomové práce. Přestavuje koncepty konkurenceschopnosti, diamant Michaela Portera a teorii lidského kapitálu. Druhá kapitola analyzuje trendy a výzvy konkurenční výhody Číny podle modelu diamantu Michaela Portera. Třetí kapitola zhodnocuje vývoj čínského lidského kapitálu, jeho kultivaci, současný stav, a zkoumá postoje generace Y k lidskému kapitálu.

Abstract: The diploma thesis aims to discourse how China´s competitiveness has developed in the 21st century, with a special focus on human capital as one of the key factors of production that greatly fosters competitive advantage. The first chapter builds up a theoretical framework for the research part of the thesis. It reviews the concepts of competitiveness, Michael Porter´s diamond, and the theory of human capital. The second chapter examines trends and challenges of China´s competitive advantage according to Michael Porter´s diamond model. The third chapter evaluates the development of China´s human capital, its cultivation, current state, and surveys the generation Y´s attitudes to human capital.

Keywords: 21. století, generace Y, diamant, Michael Porter, lidský kapitál, konkurenceschopnost, Čína

Keywords: generation Y, diamond, Michael Porter, 21st century, human capital, competitiveness, China

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2016
  • Supervisor: Zuzana Stuchlíková
  • Reader: Pavel Hnát

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48376


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 02:47, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz