Monika Šumníková

Diplomová práce

Vyhodnocení motivačního programu zaměstnanců v Dopravním podniku Ostrava, a.s.

Evaluating Staff Motivation Scheme of the Dopravní podnik Ostrava(Passenger Transport Company of Ostrava), a.s.
Anotace:
V dnešní době je pro podnik podstatné, aby zaměstnával co největší počet zaměstnanců, kteří budou projevovat loajalitu a hrdost na příslušnost k podniku. Proto by měl podnik provádět motivaci pracovníků na co nejvyšší možné úrovni. Diplomová práce je zaměřena na oblast motivace, jak její charakteristiku, tak samotné dotazníkové šetření. Z dotazníkového šetření jsou následně získány data, které figurují …více
Abstract:
Nowadays, it is essential for business to employ as many employees who demonstrate their loyalty and pride in belonging to the company, as possible.. Therefore, the company should implement incentives for workers at the highest possible level. The thesis is focused on the motivation, as its characteristics and survey itself. The data obtained from the survey are then shown in graphs. A subsequent step …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Lucie Krčmarská
  • Oponent: Tadeusz Gwóźdź

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin