Bc. Jan Křivka

Diplomová práce

Vnímání a hodnocení značky konkrétní instituce

Perception and Evaluation of a Specific Institution Brand
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na posouzení vnímání a hodnocení značky vybrané společnosti na základě metod dotazníkového šetření a hloubkových rozhovorů s využitím sémantického diferenciálu. Výsledky těchto ukazatelů jsou podkladem pro identifikaci positioningu značky a klíčových nedostatků. Popsané návrhy na jejich řešení vedou k celkovému zlepšení vnímání značky dané společnosti.
Abstract:
Diploma thesis is focused on the evaluation of brand perception and evaluation of the selected company. It is based on questionnaire survey methods and in-depth interviews using the semantic differential. The results of these indicators are the basis for identifying brand positioning and key deficiencies. The solutions described above lead to an overall improvement in brand perception.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2020
  • Vedoucí: Ing. Jiří Urbánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Oubrecht

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING