Marek Pravda

Bachelor's thesis

Určení hlavních faktorů ovlivňujících výběr módu a dopravce na lince Košice - Praha

Determining the main factors that influence the selection of the mode of personal transport on the Košice - Praha line
Abstract:
The subject of the bachelor thesis "Determining the Main Factors Affecting Fashion and Transport Selection on the Košice - Prague Route" is the empirical survey of the key factors influencing the choice of mode and carrier on the route Košice - Praha. The work is divided into three main parts. The first part deals with a theoretical introduction to the traffic situation on a given route. The second …viac
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Určenie hlavných faktorov ovplyvňujúcich výber módu a dopravcu na trase Košice - Praha“ je empirické zisťovanie kľúčových faktorov ovplyvňujúcich výber módu a dopravcu na trase Košice – Praha. Práca je rozdelená do troch hlavných častí. Prvá časť sa zaoberá teoretickým úvodom do dopravnej situácie na danej trase. Druhá časť obsahuje analýzu empirického prieskumu vykonaného …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedúci: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta