Theses 

Úkoly Sboru dobrovolných hasičů – Zdeňka Jeřábková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zdeňka Jeřábková

Bakalářská práce

Úkoly Sboru dobrovolných hasičů

Tasks of the Volunteer Firefighters

Anotace: V mé bakalářské práci "Úkoly Sboru dobrovolných hasičů" jsem se zaměřila na problema-tiku a důležitost dobrovolných hasičů v obcích. V teoretické části jsem se zabývala hasič-ským sborem jako celkem, jeho strukturou a organizací od generálního ředitelství až po územní odbory krajů. Dále se zaměřuji na Sbor dobrovolných hasičů v České republice a jejich zapojení do plnění úkolů při mimořádných událostech a ochraně obyvatel. Také jsem se zajímala o historii a vývoj SDH ČR od jeho založení až po současnost, včetně pro-blémů se kterými se v posledních letech musí potýkat. Mým záměrem bylo poukázat na úkoly a potřebnost SDH a jednotek PO v obcích. V praktické části jsem se zaměřila na konkrétní Sbor dobrovolných hasičů obce Vícov. Neřízeným rozhovorem jsem získala informace o úkolech, které SDH Vícov plní a o zásazích, kterých se účastnil. Seznámila jsem se s technikou požární ochrany, kterou vlastní a také s jeho činností v oblasti výchovy mládeže.

Abstract: In my bachelor work "The tasks of the volunteer firefighters" I'm focusing how important are volunteer fire fighters in our villages. In theory part I'm focusing on fire fighters as a whole team, on its structure and organization from main facility to small departments. I also focused on history and development (SDH) since its establishment till now and the problems they have had to deal with in past years. My purpose was to point out how im-portant and needed they are in our villages. In practical part I'm pointing out volunteer fire fighters in VÍCOV. I found out about their work and emergencies they have been through in my interview. I have been introduced to fire protection and youth education.

Klíčová slova: sbor dobrovolných hasičů, jednotka sboru dobrovolných hasičů, hasičský záchranný sbor, úkoly sboru dobrovolných hasičů

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jaromír Maňásek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=35855 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Jeřábková, Zdeňka. Úkoly Sboru dobrovolných hasičů. Uherské Hradiště, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:07, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz