Kateřina Mirošová

Bakalářská práce

Paliativní péče a eutanazie očima studentů pomáhajících profesí

Palliative Care and Euthanasia through the Eyes of Helping Profession Students
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá paliativní hospicovou péčí a eutanazií. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje zejména problematice paliativní hospicové péče. Dále popisuje základním pojmy, které se týkají eutanazie. Praktická část se zaměřuje na informovanost studentů v oblasti paliativní hospicové péče a na jejich postoj k celé této problematice. Průzkum je tvořen …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with palliative hospice care and euthanasia. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part pays attention especially to the issue of palliative hospice care. It also describes the basic concepts related to euthanasia. The practical part focuses on the awareness of students in palliative and hospice care and their attitude to this whole issue. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
Zveřejnit od: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mirošová, Kateřina. Paliativní péče a eutanazie očima studentů pomáhajících profesí . Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra