Bc. Hynek Veselý

Bakalářská práce

Podávání insolvenčních návrhů po novelizaci zákona č. 182/2006

Administration Bankruptcy Petitions by The Amendment of The Law 182/2006 Coll.
Anotace:
Tématem mé předkládané bakalářské práce je problematika podávání insolvenčních návrhů po novele zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Ve své práci se zabývám rozsáhlými změnami, které s sebou přinesla novela insolvenčního zákona, účinná od 1. 7. 2017, a to jak v oblasti podávání insolvenčních návrhů v rámci korporátních insolvenčních řízení, tak především v oblasti …více
Abstract:
The subject of the Bachelor Thesis I am submitting is the issue of filing insolvency petitions after the amendment to the Act No. 182/2006 Sb., the Act on Bankruptcy and on Methods of Bankruptcy Solutions (the Insolvency Act). My Thesis deals with the extensive changes ensuing from the amendment to the Insolvency Act, effective from 1st July 2017, both in the field of filing insolvency petitions within …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jiří Novotný
  • Oponent: JUDr. Petr Kovařík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní