Bc. Jitka BARBOŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

Psychosomatika: duše, tělo a nemoc.

Psychosomatic: soul, body and illness
Anotace:
Má práce je zaměřena na prastarý, ale Evropou zatím málo probádaný obor. Chce nastínit její vznik a charakteristiku, z čeho se vyvíjela a jak její vývoj pokračuje, spekulace, které psychosomatice nefandí, důvody, proč je třeba se psychosomatikou zabývat. Předmětem i cíle výzkumu bude zjistit jaké místo v této době má psychosomatika v uvažování lidí a jak zvýšit informovanost veřejnosti o tomto tématu …více
Abstract:
My wokr is aimed at immemorial but in Europe not much researched field - psychosomatic. I outline it´s birth and characteristic, from what it was developed and continueing of developement and speculations which are not in favour with psychosomatic and why it is important to be concerned with it. Object and aim of this research will be to find out placement of psychosomatic in people´s thinking in our …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2007
Zveřejnit od: 25. 5. 2007
Identifikátor: 6775

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Karla Hrbáčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARBOŘÍKOVÁ, Jitka. Psychosomatika: duše, tělo a nemoc.. Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 25. 05. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 5. 2007 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika