Bc. Lenka Ostrienková

Diplomová práce

Pohybová aktivita a senior

Physical activity and senior
Abstract:
ANNOTATION Name and Surname: Bc. Lenka Ostrienková Institution: Masaryk University Faculty of Medicine Department of Nursing Title of the work: Physical activity and senior Akademic advisor: Mgr. Soňa Vasmanská Number of pages: 77 Number of attachments: 3 Year of defense: 2014 Key words: senior, changes in old age, health status, physical activity, the impact of nurse Diploma thesis examines the impact …více
Abstract:
ANOTÁCIA Meno a priezvisko autora: Bc. Lenka Ostrienková Inštitúcia: Masarykova univerzita Lekárska fakulta Katedra ošetrovateľstva Názov práce: Pohybová aktivita a senior Vedúci práce: Mgr. Soňa Vasmanská Počet strán: 77 Počet príloh: 3 Rok obhajoby: 2014 Kľúčové slová: senior, zmeny v starobe, zdravotný stav, pohybová aktivita, vplyv sestry Diplomová práca skúma vplyv determinantov (vek, pohlavie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Soňa Šestáková
  • Oponent: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii