Jiřina Melková

Bakalářská práce

Cenová diskriminace v praxi

Price discrimination in practice
Anotace:
Tato bakalářská práce systematicky analyzuje problematiku vzniku a existenci odlišných cenových úrovní pro rozmanité segmenty zákazníků v prostředí nedokonalé konkurence, což se projevuje formou cenové diskriminace. Problematika je zkoumána v teoretické rovině, která se zabývá analýzou trhu a jeho fungováním, spotřebitelským přebytkem, definicí konkurence a charakteristikou tržních struktur s důrazem …více
Abstract:
This bachelor's thesis systematically analyzes the issue of the emergence and existence of different price levels for various customer segments in an environment of imperfect competition, which manifests itself in the form of price discrimination. The issue is examined on a theoretical level, which deals with market analysis and its functioning, consumer surplus, definition of competition and characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2024

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 21. 5. 2024
 • Vedoucí: Ing. Roman Svoboda, Ph.D.
 • Oponent: Lenka Kopecká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program:
Ekonomika a management

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses zidgtx zidgtx/2
17. 3. 2024
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.