Veronika Vacková

Bachelor's thesis

Změna rodinného chování obyvatel České republiky

Change in marital behavior of population of the Czech Republic
Abstract:
V bakalářské práci zkoumám českou rodinu na základě demografických ukazatelů, a to v období od roku 1945 do roku 2010. Změna rodinného chování obyvatel České republiky se výrazně projevila po roce 1989. V teoretické části bakalářské práce vysvětluji jednotlivé zkoumané pojmy a historii české rodiny. V této části také popisuji historický vývoj v ČR od roku 1945 do současnosti pro lepší pochopení nastalých …more
Abstract:
In this Bachelor thesis I examine Czech family on the basis of demographic indicators in years 1945 -- 2010. After 1989 there has been a change in the family behaviour of the Czech Republic inhabitants. The theoretical part explains every examined term and history of the Czech family. In this part I also describe historical development of the Czech Republic since 1945 for better understanding of encountered …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 2. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2012
  • Supervisor: Jitka Langhamrová
  • Reader: Martina Šimková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32475