Bc. Jarmila Novotná

Bachelor's thesis

Využití specifických parametrů z hematologického analyzátoru Sysmex XE 5000 k přesnější laboratorní diagnostice

The use of specific parameters of hematology analyzer Sysmex XE-5000 for accurate laboratory diagnosis
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vyšetřením specifických nástavbových parametrů krevního obrazu pomocí softwarového modulu XE – RET MASTER a IPF MASTER na hematologickém analyzátoru Sysmex XE 5000 a jejich využitím při diagnostice a monitoringu anémií, trombocytopenií,monitoringu erytropoézy a trombocytopoézy z laboratorního hlediska.
Abstract:
This thesis deals with the extension services using specific parameters blood counts by a software module XE - RET and IPF MASTER MASTER hematology analyzer Sysmex XE 5000th. Their experience in the diagnosis and monitoring of anemia, thrombocytopenia, and monitoring of erythropoiesis trombocytopoiesis from the laboratory point of view.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Jitka Kuncířová
  • Reader: RNDr. Ludmila Bourková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Specializations in Health Science / Laboratory Assistant

Theses on a related topic