Bc. Jarmila Novotná

Bakalářská práce

Využití specifických parametrů z hematologického analyzátoru Sysmex XE 5000 k přesnější laboratorní diagnostice

The use of specific parameters of hematology analyzer Sysmex XE-5000 for accurate laboratory diagnosis
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vyšetřením specifických nástavbových parametrů krevního obrazu pomocí softwarového modulu XE – RET MASTER a IPF MASTER na hematologickém analyzátoru Sysmex XE 5000 a jejich využitím při diagnostice a monitoringu anémií, trombocytopenií,monitoringu erytropoézy a trombocytopoézy z laboratorního hlediska.
Abstract:
This thesis deals with the extension services using specific parameters blood counts by a software module XE - RET and IPF MASTER MASTER hematology analyzer Sysmex XE 5000th. Their experience in the diagnosis and monitoring of anemia, thrombocytopenia, and monitoring of erythropoiesis trombocytopoiesis from the laboratory point of view.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jitka Kuncířová
  • Oponent: RNDr. Ludmila Bourková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant

Práce na příbuzné téma