Mgr. Jan Vondra

Master's thesis

Rozpuštění politické strany rozhodnutím soudu

Dissolution of the Political Parties
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématem zákazu (rozpuštění) politické strany. V úvodní části se práce zabývá pojmem politická strana, když nabízí pohled z hlediska politologického, z hlediska judikatury a z hlediska právní úpravy a poskytuje různé definice pojmu dle těchto hledisek. V návaznosti na základní vymezení politické strany jsou rozebrány strany extremistické, radikální a antisystémové. Hlavní částí …more
Abstract:
The thesis deals with the dissolution of political parties. At the beginning, there is a definition of “political party” from judiciary, legal and political science point of view. In connection with the definition of “political party” there are analyzed extremist, radical and anti-system parties. The main part of the thesis consists of the regulation of rights and obligations and prohibition of political …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2010
  • Supervisor: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta