Bc. Petra Michková

Bakalářská práce

Kulturní dědictví jako jeden z faktorů rozvoje regionu (případová studie)

Cultural heritage one of factors development of region (case study)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kulturního dědictví jako důležitého faktoru pro rozvoj regionu. Cílem práce je ukázat, že význam kulturního dědictví je mnohdy větší než si v běžném životě uvědomujeme, nehmotné a hmotné kulturní dědictví ovlivňuje regionální identitu obyvatel, zvláště když je vázáno na významné kulturní památky nebo budovy v regionu. Práce se soustředila na region Chrudim …více
Abstract:
The main objective of this dissertation is to show that the importance of cultural heritage, in what can be seen in everyday life, is often much more than what we realize, and that both tangible and intangible cultural heritage affects the regional identity of the inhabitants, particularly when it is bound to important cultural monuments or buildings in the area. This point is evident in the East-Bohemian …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní