Bc. Petra Michková

Bachelor's thesis

Kulturní dědictví jako jeden z faktorů rozvoje regionu (případová studie)

Cultural heritage one of factors development of region (case study)
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kulturního dědictví jako důležitého faktoru pro rozvoj regionu. Cílem práce je ukázat, že význam kulturního dědictví je mnohdy větší než si v běžném životě uvědomujeme, nehmotné a hmotné kulturní dědictví ovlivňuje regionální identitu obyvatel, zvláště když je vázáno na významné kulturní památky nebo budovy v regionu. Práce se soustředila na region Chrudim …more
Abstract:
The main objective of this dissertation is to show that the importance of cultural heritage, in what can be seen in everyday life, is often much more than what we realize, and that both tangible and intangible cultural heritage affects the regional identity of the inhabitants, particularly when it is bound to important cultural monuments or buildings in the area. This point is evident in the East-Bohemian …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní