Ing. Nikola Jaurisová

Bachelor's thesis

Vliv jednotlivých druhů komunikace a komunikačního mixu na specifické cílové skupiny

Impact of Different Types of Communications and Communications Mix on Specific Target Groups
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na vliv nástrojů marketingové komunikace na cílovou skupinu. Je složena ze dvou částí. Teoretická část shrnuje teoretické poznatky o marketingu, marketingové komunikaci, marketingovém komunikačním mixu, segmentaci. Praktická část se zabývá marketingovou strategií a komunikačními nástroji dvou firem v závislosti na specifickou cílovou skupinu. Nakonec je zde provedena souhrnná …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the influence of marketing communication tools on the target group. It consists of two parts. The theoretical part sums up the theoretical knowledge about marketing, marketing communication, marketing communication mix and segmentation. The practical part deals with marketing strategies and communication tools of two companies, depending on the specific target group. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Václav Forst, CSc.
  • Reader: PhDr. Petr Váňa

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní