Kamila Petrážová

Master's thesis

Evropské strukturální a investiční fondy

European structural and investment funds
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá tématem evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2007-2013 v oblasti podpory dopravy. Hlavním cílem je poskytnout ucelený obraz o problematice strukturální politiky EU a na příkladu podpory dopravy v České republice nabídnout bližší pohled na rozdělení zdrojů mezi regiony soudržnosti a porovnání tohoto rozdělení s prioritami zmíněnými v souvisejících …viac
Abstract:
This master thesis is focused on the topic of the European structural and investment funds in the programming period 2007-2013 in the field of transport support. The main aim is to provide comprehensive picture of the distribution of resources between cohesion regions, and comparing this division with the priorities mentioned in the related. It was found that despite its declared importance projects …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2017
  • Vedúci: Lucie Sedmihradská
  • Oponent: Gejza Trgiňa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71393