Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.

Doctoral thesis

Matky jako aktérky sexuální socializace v rodině

Mothers as agents sexual socialization in the family
Abstract:
Hlavní cíl práce směřuje ke zjištění toho, jak matky vnímají svoje působení na sexuální socializaci svých dětí. Matku vnímám jako aktéra sexuální socializace vlastních dětí, která předává dětem interpersonální sexuální scénář, který ovlivňuje sexualitu dětí. Předpokladem práce s oporou o sociální konstruktivismus je fakt, že sexualita je nejen biologicky podmíněna, ale je též sociálně konstruována …more
Abstract:
The main aim of the thesis is to find out how mothers perceive their influence on the sexual socialization of their children. I see the mother as an agent of sexual socialization of her children, who gives children an interpersonal sexual scenario that affects children's sexuality. The prerequisite for working with social constructivism as a framework is the fact that sexuality is not only biologically …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 9. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 2. 2018
  • Supervisor: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Reader: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., doc. PhDr. Jana Majerčíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Doctoral programme / field:
Education (4-years) / Education

Theses on a related topic