Bc. Pavla Doležalová

Diplomová práce

Environmentální výchova v rámci letních táborů

Environmental Education at Children Summer Camps
Anotace:
Předkládaná práce si klade za cíl zjistit, jaké možné podoby environmentální výchovy nachází programový vedoucí na všeobecných letních táborech. Práce je strukturovaná do dvou částí. Empirická část se zaměřuje na identifikaci různých podob environmentální výchovy na základě zkušeností programových vedoucích. Dále představuje pohled programových vedoucích na faktory, které mohou ovlivňovat vnímání prvků …více
Abstract:
The goal of here presented thesis is to find out which possible types of environmental education a camp counsellor can find at non-specialised summer camps. Thesis is structured in two parts. Empirical part is focused on identifying different types of environmental education based on the camp counsellor experience. The view of the camp counsellors on the factors which can influence the perception of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství