Markéta Zárybnická

Bakalářská práce

Porod ve zdravotnickém zařízení versus domácí porod

Hospital birth versus home birth
Anotace:
Bakalářská práce nese název Porod ve zdravotnickém zařízení versus domácí porod. V teoretické části se budu zabývat, jak historií, tak i vývojem porodnictví u nás, dále přijde na řadu vymezení pojmu porod, rozdíly mezi porodem ve zdravotnickém zařízení a domácím porodem. V posledních bodech teoretické části bude věnována pozornost osobám u porodu. Výzkumná část bude zpracována formou rozhovoru s rodičkami …více
Abstract:
Bachelor thesis is titled Hospital birth versus home birth. In the theoretical part I will deal with the history and the development of obstetrics in our country, further I will deal with the definition of the concept of childbirth, the differences between childbirth in hospital and at home. The last points of the theoretical part will be concentrated on people at birthplace. The research part will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Píšová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zárybnická, Markéta. Porod ve zdravotnickém zařízení versus domácí porod. Pardubice, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka