Monika BÍNOVÁ

Diplomová práce

Vražda novorozeného dítěte matkou

The murder of a newborn child by its mother
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o trestném činu vraždy novorozeného matkou. Zabývá se mimo jiné určením počátku trestněprávní ochrany lidského života. Stěžejní část práce je věnována analýze skutkové podstaty tohoto trestného činu, přičemž důraz je kladen na výklad a objasnění diskutabilních pojmů, které předmětná zákonná úprava obsahuje.
Abstract:
The thesis is focusing on the main aspects of a criminal offence the murder of a newborn child. It deals with the beginning of the criminal law protection of human life. The substantial part of this thesis is based on analysis of the body of the crime and clarification of the terms used in legal regulation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Petr Škvain

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÍNOVÁ, Monika. Vražda novorozeného dítěte matkou. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma