Josef Pinďák

Master's thesis

Start-up: kritické faktory business modelu

Startup: Critical Business Model Factors
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou business modelů ve specifickém prostředí start-up společností. Cílem diplomové práce je popsat problematiku klíčových faktorů úspěchu business modelu start-up společnosti, ze zjištěných znalostí identifikovat kritické faktory úspěchu business modelu a ty posléze aplikovat na existující start-up projekt Triphood a ověřit jejich platnost. Metoda práce se skládá …more
Abstract:
This diploma thesis is about the problems of business models in sturtup companies. The aim of the thesis is to describe the key factors of success of the business startup model of the company. From the found knowledge to identify the critical success factors of the business model, those then apply to the existing Triphood project startup and verify their va-lidity.The work method consists of an analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2018
  • Supervisor: Ondřej Matuštík
  • Reader: Jan Tyl

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72385