Ing. Mgr. Michal Žižlavský

Bachelor's thesis

Komunální politika v Břeclavi od roku 1998 - politics, policy (případová studie)

Local politics and policy in Břeclav since 1998 (case study)
Abstract:
Cílem předkládané práce je zmapovat komunální politiku v Břeclavi od voleb v roce 1998 až po počátek roku 2008. Práce je chápána jako případová studie, využívá jak metody kvantitativního, tak kvalitativního výzkumu. Věnuje se rozboru komunálních voleb, volebních programů, tvorbě exekutivních koalic a událostem jednotlivých volebních období.
Abstract:
The thesis deals with communal politics in City of Břeclav since the municipal elections in 1998 to the beginning of year 2008. The thesis defines itself as the case study and uses both quantitative and qualitative methods. It analyses municipal elections, constitution of the executive coalitions, electoral programmes and the events of particular electoral terms.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2008
  • Supervisor: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií