Julie Borovcová

Bakalářská práce

Logistické procesy při přípravě a realizaci natáčení TV pořadu v České televizi

Logistic processes in the preparation and implementation of shooting a TV show on Czech TV
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou logistických aktivit při procesu tvorby TV pořadu v České televizi. Cílem práce je objevit a popsat klíčové logistické aktivity a nalézt silné a slabé stránky tohoto procesu. Druhotným cílem je formulovat případná doporučení na zlepšení. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část byla zpracována na základě shrnutí informací z odborné literatury a …více
Abstract:
Bachelor thesis concentrates on analysis of logistic activities in the process of creating a TV show on Czech TV. The objective is to discover and describe the key logistic activities and identify its strengths and weaknesses of this process. The secondary objective is to form recommendation for possible improvements. Two main parts divide this thesis. Theoretical part has been prepared on the basis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Michal Mervart
  • Oponent: Jindřich Bareš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31938

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management