Bc. Miroslav MARTÍŠEK

Diplomová práce

Automotivní zabezpečovací zařízení s využitím moderních technologií

Automotive safety system using modern sensors
Anotace:
Tato práce popisuje návrh zabezpečovacího zařízení pro automobily, které dokáže na základě příjmu GPS souřadnic informovat oprávněnou osobu pomocí GMS sítě o své aktuální poloze. Jako detekční čidla jsou kromě dveřních spínačů použity kapacitní senzory a akcelerometr, který plní funkci náklonoměru. Zařízení je vybaveno záložním zdrojem na bázi Li-Ion článků.
Abstract:
This master thesis describes design of a security device for vehicles, which is able to receive the GPS coordinates and inform some authorized person of current position via GMS network. As detection sensors are used, in addition to door contacts, capacitive sensors and accelerometer, which serves as incliner. The device is equipped with backup power source based on Li-Ion cells.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012
Zveřejnit od: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vladimír Pavlíček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARTÍŠEK, Miroslav. Automotivní zabezpečovací zařízení s využitím moderních technologií. Plzeň, 2012. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronika a aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma