Bc. Martina Jamečná

Diplomová práce

Vývoj ukazatelů transportního systému kyslíku po kardiovaskulární rehabilitace pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční žen produktivního věku

Development of oxygen transport system after cardiovascular rehabilitation in patients with chronic ischemic heart disease in middle aged women
Anotace:
Cílem práce bylo posoudit vliv dvanáctitýdenního kombinovaného tréninku na fyzickou zdatnost pacientek a na ukazatele transportního systému pro kyslík. Do studie bylo zařazeno 14 žen produktivního věku s ischemickou chorobou srdeční, jejichž průměrný věk byl 52,9 ± 8,5 let. V této práci jsou srovnávány hodnoty jednotlivých parametrů naměřené před a po absolvování dvanáctitýdenního tréninku. Po ukončení …více
Abstract:
The aim of this work was to assess the influence of twelve-week combined training on physical efficiency and indicators of transport system for oxygen. The study included 14 women of productive age with ischemic heart disease, their average age was 52,9 ± 8,5 years. There are compared the values of parameters measured before and after the completion of twelve-week training. There was found a statistically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jana Řezaninová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta