Bc. Magdalena Bartošková, DiS.

Bakalářská práce

Spotřební úvěry v době finanční krize u českých bank

Consumer credits in time of financial crisis in Czech banks
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o spotřebních úvěrech v rámci českého bankovního trhu. Jsou zde rozebírány, druhy, úročení i jejich splácení. Práce se také zabývá vývojem zadluženosti českých domácností, především s důrazem na krizová léta 2007-2010 a zohledňuje úlohu působení finanční krize na poskytování těchto bankovních produktů. V první, teoretické části se zabývám bankou v obecném slova smyslu, její …více
Abstract:
I analyze the types, interest rates and modes of repayment of the loans. I describe the development in the rate of indebtedness of Czech households with special focus on the critical years of 2007-2010 and discuss the impact of the financial crisis on the banks willingness to provide credit. In the first, theoretical part I describe banks in general, their role in the society and I list the products …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Pavel Babka, MBA
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní