Lucie ŠROMOVÁ

Bakalářská práce

Využití analyticko-syntetické metody a metody Sfumato při práci s žáky s parciálními poruchami

Use of the analytical-synthetic method and methods of Sfumato when working with pupils with partial disorders
Anotace:
Bakalářská práce má dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické částí se čtenář seznámí s informacemi o parciálních poruchách, o jejich typech, diagnostice, počátečním čtení, čtenářské gramotnosti a předčtenářském období. Dále se čtenář dozví o analyticko-syntetické metodě a metodě Sfumato. Praktická část je rozdělena do dvou částí: v první je kvantitativní výzkum, který zjišťuje, kterou metodu …více
Abstract:
The bachelor thesis has two parts, theoretical and practical. In the theoretical part, which concerns information about disorders, their types, diagnostics, initial reading, reading literacy and pre-reading periods. Furthermore, the reader will learn about the analytical-synthetic method and the Sfumato method. The practical part is divided into two parts: the first is quantitative research, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Marie Bízková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠROMOVÁ, Lucie. Využití analyticko-syntetické metody a metody Sfumato při práci s žáky s parciálními poruchami. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses zj38xx zj38xx/2
6. 5. 2019
Složky
Soubory
Bulanova, L.
7. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.