Bc. Alena Vyroubalová

Diplomová práce

Marketingová strategie značky

Brand Marketing Strategy
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je stanovení marketingové strategie značky v oblasti služeb péče o tělo. V teoretické části práce jsou nastíněny a vysvětleny základní pojmy související s pojmem značka, marketingem služeb a marketingovým a komunikačním mixem. V praktické části je veškeré úsilí věnováno průzkumu trhu, situačním analýzám podniku a následně také marketingovému výzkumu. Projektová část se …více
Abstract:
The main goal of the diploma thesis is the brand marketing strategy in the field of body care services. The theoretical part of the thesis outlines and explains the basic concepts related to the concept of brand, service marketing and marketing and communication mix. In the practical part, all efforts are devoted to market research, situational analysis of the company and subsequently also marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Olga Dolínková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vyroubalová, Alena. Marketingová strategie značky. Zlín, 2022. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace