Theses 

Motivace ke studiu a výkonová motivace jako předpoklady úspěšnosti ve studiu – Bc. Tomáš Vašíček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tomáš Vašíček

Diplomová práce

Motivace ke studiu a výkonová motivace jako předpoklady úspěšnosti ve studiu

Study Motivation and need for achievement as a precondition for successful study

Anotace: Předmětem této diplomové práce bylo zjistit vztah mezi ukazateli výkonové motivace a ukončením studia u jedinců studujících studijní obor Aplikace tělesné výchovy (dále pouze ATV) a jedinců studující obor Aplikované pohybové aktivity (dále pouze APA) na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Práce byla vytvořena na společenskou objednávku se sesbíranými daty z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Data byla zpracována jak deskriptivními, tak i komparativními statistickými metodami.

Abstract: The subject of this thesis was to investigate the relationship between indicators of achievement motivation and graduation of students study in individuals of different application of physical education (hereinafter ATV) and individuals studying the field of applied physical activity (hereinafter APA) at the Faculty of Physical Culture, Palacky University in Olomouc. The work was created by the social order and deliver the collected data from the Faculty of Physical Culture, Palacky University in Olomouc. Data were processed as descriptive, and comparative statistical methods.

Klíčová slova: motivace, výkon, výkonnosti, aspirace, motiv, postoj, teorie motivace

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Veronika Kavková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 23:09, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz