Bc. Tomáš Vašíček

Diplomová práce

Motivace ke studiu a výkonová motivace jako předpoklady úspěšnosti ve studiu

Study Motivation and need for achievement as a precondition for successful study
Anotace:
Předmětem této diplomové práce bylo zjistit vztah mezi ukazateli výkonové motivace a ukončením studia u jedinců studujících studijní obor Aplikace tělesné výchovy (dále pouze ATV) a jedinců studující obor Aplikované pohybové aktivity (dále pouze APA) na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Práce byla vytvořena na společenskou objednávku se sesbíranými daty z Fakulty tělesné kultury …více
Abstract:
The subject of this thesis was to investigate the relationship between indicators of achievement motivation and graduation of students study in individuals of different application of physical education (hereinafter ATV) and individuals studying the field of applied physical activity (hereinafter APA) at the Faculty of Physical Culture, Palacky University in Olomouc. The work was created by the social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Veronika Kavková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií