Bc. Tomáš Vašíček

Master's thesis

Motivace ke studiu a výkonová motivace jako předpoklady úspěšnosti ve studiu

Study Motivation and need for achievement as a precondition for successful study
Abstract:
Předmětem této diplomové práce bylo zjistit vztah mezi ukazateli výkonové motivace a ukončením studia u jedinců studujících studijní obor Aplikace tělesné výchovy (dále pouze ATV) a jedinců studující obor Aplikované pohybové aktivity (dále pouze APA) na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Práce byla vytvořena na společenskou objednávku se sesbíranými daty z Fakulty tělesné kultury …more
Abstract:
The subject of this thesis was to investigate the relationship between indicators of achievement motivation and graduation of students study in individuals of different application of physical education (hereinafter ATV) and individuals studying the field of applied physical activity (hereinafter APA) at the Faculty of Physical Culture, Palacky University in Olomouc. The work was created by the social …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
  • Reader: Mgr. Veronika Kavková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií