Theses 

Motivace ke studiu a výkonová motivace jako předpoklady úspěšnosti ve studiu – Bc. Tomáš Vašíček

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tomáš Vašíček

Master's thesis

Motivace ke studiu a výkonová motivace jako předpoklady úspěšnosti ve studiu

Study Motivation and need for achievement as a precondition for successful study

Abstract: Předmětem této diplomové práce bylo zjistit vztah mezi ukazateli výkonové motivace a ukončením studia u jedinců studujících studijní obor Aplikace tělesné výchovy (dále pouze ATV) a jedinců studující obor Aplikované pohybové aktivity (dále pouze APA) na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Práce byla vytvořena na společenskou objednávku se sesbíranými daty z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Data byla zpracována jak deskriptivními, tak i komparativními statistickými metodami.

Abstract: The subject of this thesis was to investigate the relationship between indicators of achievement motivation and graduation of students study in individuals of different application of physical education (hereinafter ATV) and individuals studying the field of applied physical activity (hereinafter APA) at the Faculty of Physical Culture, Palacky University in Olomouc. The work was created by the social order and deliver the collected data from the Faculty of Physical Culture, Palacky University in Olomouc. Data were processed as descriptive, and comparative statistical methods.

Keywords: motivace, výkon, výkonnosti, aspirace, motiv, postoj, teorie motivace

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
  • Reader: Mgr. Veronika Kavková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Go to top | Current date and time: 18/7/2019 15:20, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz