Marie Stará

Bakalářská práce

Monstra v hlavě Terryho Gilliama

Monsters in Terry Gilliam's head

Anotace:
Bakalářská práce se věnuje monstrům a jejich povaze ve vybraných filmech scenáristy a režiséra Terryho Gilliama. Fantasijní světy, které ve svých filmech Gilliam tvoří, vždy zrcadlí realitu. Rostou z nevědomí hlavních hrdinů a ti se do svých imaginací buď utíkají před monstry schovat, nebo jim v nich čelit. Cílem této práce je nalezení monster ve filmech Brazil, Dobrodružství Barona Prášila, Král Rybář …více
Abstract:
This bachelor's thesis is focusing on monsters and their nature in selected films of screenwriter and director Terry Gilliam. The fantasy worlds in his movies always reflect the reality. They grow from the unconscious of the main characters, who either tend to hide in them or they enter these worlds to confront the monsters. The goal of this thesis is to find monsters in movies Brazil, The Adventures …více
 

Klíčová slova

americká kinematografie

Klíčová slova

filmoví režiséři

Klíčová slova

Gilliam Terry 1940-

Klíčová slova

analýzy filmových děl

Klíčová slova

monstra
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2019
  • Vedoucí: Martin RYŠAVÝ
  • Oponent: Lucia KAJÁNKOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 2. 2020 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna