Bc. Nikola KITTELOVÁ

Diplomová práce

Zubní kaz a jeho prevence u dětí mladšího školního věku

Tooth decay and its prevention in younger school age children
Anotace:
Cíl práce: Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, jaké faktory se podílejí na orálním zdraví dětí a zda tyto faktory mají vliv na vznik zubního kazu u dětí. Metodika: Výzkumný soubor tvořilo 200 dětí ve věku 7 - 12 let. Výzkumné šetření probíhalo v období listopad až prosinec 2018 ve stomatologické ambulanci v Brně. Byl použit standardizovaný dotazník Oral Health Questionnaire for Children, jehož …více
Abstract:
Objective of the thesis: The main aim of the thesis is to find out what factors are involved in the oral health of children and how these factors affect the development of caries in children. Methodology: The research set consisted of 200 children aged 7-12 years. The research was carried out between November and December 2018 in a dental clinic in Brno. The standard questionnaire Oral Health Questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KITTELOVÁ, Nikola. Zubní kaz a jeho prevence u dětí mladšího školního věku. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta