Bc. Lukáš Urbančok

Diplomová práce

Technologie IPv6, její bezpečnost a simulace sítí s využitím GNS3

IPv6 Technology and Its Security and Network Simulation Using GNS3
Anotace:
Cieľom tejto práce je vytvorenie laboratórnych cvičení s využitím emulátora Dynamips s grafickou nadstavbou GNS3. Dané laboratórne úlohy sú zamerané hlavne na nastupujúcu technológii IPv6 a môžu slúžiť aj ako príprava na priemyselnú certifikáciu CCNA spoločnosti Cisco. V neposlednom rade sú v práci rozobrané teoretické základy technológie IPv6. Práca sa ďalej venuje možnostiam zvyšovania bezpečnosti …více
Abstract:
The aim of this thesis is to create lab exercises using the emulator Dynamips with a graphic interface GNS3. The given lab exercises are focused mainly on the advancing IPv6 technology, and can also serve as preparation for testing the industrial certification CCNA Cisco. And last but not least, the theoretical foundation of the IPv6 technology is also analyzed in the thesis. The diploma thesis tries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016
Zveřejnit od: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Korbel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Urbančok, Lukáš. Technologie IPv6, její bezpečnost a simulace sítí s využitím GNS3 . Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management