Bc. Markéta SLIVKOVÁ

Master's thesis

Komparace výuky regionální geografie Asie na francouzských a českých základních školách

Comparison of teaching regional geography of Asia on the French and Czech secondary schools
Anotácia:
Tato práce se zabývá komparací vzdělávacích systémů Česka a Francie. Komparace systémů zahrnuje jednotlivé porovnání stupňů vzdělávání a následně také komparaci vzdělávacích programů a pojetí výuky zeměpisu. Praktická část práce je tvořena analýzou a hodnocením geografických učebnic a pracovních sešitů českých nakladatelství s francouzskými se zaměřením na přehlednost, rozsah, obtížnost, obrazový materiál …viac
Abstract:
This thesis deals with comparison of Czech and French education systems. Comparison of systems involves individual comparison of education levels and, subsequently, comparison of educational programs and concepts of geography teaching. Practical part of the thesis consists of analysis and evaluation of geographic textbooks and workbooks of Czech and French publishers, focusing on clarity, scope, difficultness …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2017
  • Vedúci: Mgr. Barbara Baarová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLIVKOVÁ, Markéta. Komparace výuky regionální geografie Asie na francouzských a českých základních školách. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Geography / Ge-In 2o ss

Práce na příbuzné téma