Adéla UHROVÁ

Bakalářská práce

Optimalizace a validace stanovení fentanylu, sufentanilu a buprenorfinu metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí

Optimization and validation of the determination of fentanyl, sufentanil, and buprenorphine by liquid chromatography with a mass spectrometer detector
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací a validací stanovení fentanylu, sufentanilu a buprenorfinu metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí. V teoretické části jsou popsány jednotlivé látky, především jejich chemické vlastnosti a působení na lidský organismus. Dále pak poskytuje přehled separačních metod se zaměřením na kapalinovou chromatografii s hmotnostním detektorem. Praktická …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with optimization and validation of the determination of fentanyl, sufentanil, and buprenorphine by liquid chromatography with a mass spectrometer detector. The theoretical part describes the individual substances, especially their chemical properties and effects on the human organism. It also provides an overview of separation methods with focus on liquid chromatography …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Marie Staňková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

UHROVÁ, Adéla. Optimalizace a validace stanovení fentanylu, sufentanilu a buprenorfinu metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta