Mgr. Jana Burianová

Diplomová práce

Právní úprava řízení o způsobilosti k právním úkonům a její dopady na soudní praxi

Legal form of proceedings on eligibility for legal acts and its impact on the judiciary practice
Anotace:
Téma této diplomové práce se nazývá "Právní úprava řízení o způsobilosti k právním úkonům a její dopady na soudní praxi". Zaměřila jsem se na vývoj právní úpravy již od roku 1811 do současné podoby. Rozebrala jsem a zhodnotila jsem současnou právní úpravu hmotně právní i procesně právní. Také jsem poukázala na různé možné dopady soudního rozhodnutí. Mým úkolem bylo také provedení výzkumu týkajícího …více
Abstract:
In my thesis I focused on complex legal regulation of capacity proceeding. I assayed this proceeding from procedural as well as substantive law points of view, starting from its first written legal regulation in general civil law act dated 1811. I analyzed capacity proceedings starting with suggestion to open a trial, over opening a trial, individual procedural steps necessary in process of law, hearing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2008
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta